Bài viết về chủ đề "đảng ủy viên"

ĐẢNG ỦY VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đảng ủy viên
Mắt phải 3/10 có đáp ứng điều kiện về sức khỏe được công tác ở cấp xã không?

Mắt phải 3/10 có đáp ứng điều kiện về sức khỏe được công tác ở cấp xã không?

Tôi làm phó Công an xã từ tháng 3/2012 đến nay. đến kỳ đại hội đảng bộ xã tôi được giới thiệu làm đảng ủy viên cơ cấu trưởng công an nhưng cách đại hội 01 ngày BTV đảng ủy thông báo cho tôi là có người giấu tên gọi điện đến bảo mắt tôi có 3/10 không đủ sức khỏe công tác nên loại tôi ra.

Chi tiết >>