Chấp hành hình phạt tù thì có được hưởng lương hưu hay không?
|

Chấp hành hình phạt tù thì có được hưởng lương hưu hay không?

Tôi có người chị phạm tội tham ô và đã bị bắt giam từ năm 2009 với mức án là 15 năm tù giam (đã khắc phục hậu quả xong và đã đóng án phí đầy đủ rồi). Và chị tôi đã tham gia bảo hiểm 32 năm từ tháng 5/1975 đến tháng 5/2007. Nay tôi đọc trên báo đài là từ tháng 1/1/2016 là người đang thi hành án được lãnh lương hưu. Vậy trường hợp chị tôi có được lãnh lương hưu kể từ ngày ra luật hay không? Cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí