Bài viết về chủ đề "đăng ký xóa thế chấp"

ĐĂNG KÝ XÓA THẾ CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký xóa thế chấp
Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định chung về thế chấp tài sản bao gồm các nội dung cơ bản về thế chấp, hình thức thế chấp, thời hạn thế chấp, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp, hủy bỏ và chấm dứt việc thế chấp tài sản và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ: Ưu tiên thanh toán cho ai?

Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ: Ưu tiên thanh toán cho ai?

Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các chủ thể cùng nhận một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ là một vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn xét xử của Tòa án và thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm của các ngân hàng thời gian qua.

Chi tiết >>