Bài viết về chủ đề "đăng ký xe tạm thời"

ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký xe tạm thời
Mua xe mới ở nơi khác nhưng chưa làm thủ tục đăng ký xe thì có được điều khiển không ?

Mua xe mới ở nơi khác nhưng chưa làm thủ tục đăng ký xe thì có được điều khiển không ?

Luật sư tư vấn về trường hợp xe mua nhưng chưa làm xong thủ tục đăng ký xe thì có được điều khiển. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông

Thủ tục đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông

Thủ tục đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông bao gôm thông tin về hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị, hướng dẫn viết tờ khai, quy định về thời gian và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>