Bài viết về chủ đề "đăng ký xe ô tô"

ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký xe ô tô
Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký - cấp biển số cho xe ô tô tại Hà Nội thế nào?

Thủ tục đăng ký - cấp biển số cho xe ô tô tại Hà Nội thế nào?

Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục đăng ký xe ô tô, địa điểm đăng ký xe ô tô tại Hà Nội, cơ quan đăng ký xe ô tô và các thủ tục khác liên quan như sau.

Chi tiết >>