Bài viết về chủ đề "đăng ký xe điện"

ĐĂNG KÝ XE ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký xe điện
Thủ tục đăng ký xe máy, xe đạp điện

Thủ tục đăng ký xe máy, xe đạp điện

1. Cơ quan đăng ký xe: Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình.

Chi tiết >>