Bài viết về chủ đề "đăng ký thương hiệu "

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thương hiệu

 • Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, Slogan công ty

  Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, Slogan công ty.

  • 10/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn đăng ký bảo hộ Sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu thương hiệu trong đó Logo, Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ.

  Chi tiết
 • Những điểm lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu

  Những điểm lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu dùng cho nhiều loại hàng hoá, thị trường khác nhau. Nhưng những nhãn hiệu thành công (sử dụng lâu năm, chiếm lĩnh thị trường, người tiêu dùng tín nhiệm) cần tập trung phát huy, không nên thay.

  Chi tiết
 • Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

  Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu bao gồm thông tin về địa chỉ và thông tin nơi nhận đơn, thông tin chủ đơn yêu cầu tra cứu, thông tin về nhãn hiệu và mẫu nhãn hiệu, nhóm hàng hóa dịch vụ đăng ký, và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền là bao lâu?

  Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền là bao lâu?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. "Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×