Bài viết về chủ đề "đăng ký thế chấp"

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thế chấp
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thế chấp

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thế chấp

Điều kiện có hiệu lực của việc thế chấp quyền sử dụng đất? Trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất thì bên thế chấp có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó hay không? Xử lý đối với hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác?

Chi tiết >>

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất - tài sản gắn liền với đất

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất - tài sản gắn liền với đất

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Cầm cố tài sản

Quy định về Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong bài viết này Luật Minh Gia nêu quy định pháp luật và các phân tích liên quan đến vấn đề cầm cố tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về người đăng ký, tài sản đăng ký thế chấp và các thông tin khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>