Bài viết về chủ đề "đăng ký thang bảng lương"

ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thang bảng lương
Hai công ty cùng sử dụng chung lao động

Hai công ty cùng sử dụng chung lao động

Chào Công ty Luật Minh Gia!Mình tên là Nguyễn M! Hiện tại bên em có 2 công ty: 1 là công ty C, 1 là công ty N đây là 2 công ty cổ phần hoàn toàn độc lập, công ty C thành lập năm 2011, công ty N thành lập năm 2013. Tất cả nhân viên của đều làm cho 2 công ty này, bên C đang đóng bảo hiểm cho các nhân viên (C đã đăng ký thang bảng lương và lao động cho phòng lao động và thương binh xã hội của huyện).

Chi tiết >>

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Nội dung bảng thanh toán tiền lương bao gồm thông tin về đơn vị thanh toán, danh sách nhân viên, hệ số lương và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác, nội dung xác nhận cụ thể như sau:

Chi tiết >>