Bài viết về chủ đề "đăng ký tài sản"

ĐĂNG KÝ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký tài sản

Đăng ký đất đai - nhà ở và tài sản gắn liền với đất thế nào?

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169