Bài viết về chủ đề "đăng ký phát hành hóa đơn"

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký phát hành hóa đơn
Tư vấn về thủ tục mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Tư vấn về thủ tục mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Tôi mới thành lập công ty đang khó khăn về vấn đề mua và làm thủ tục hóa đơn .Vậy tôi muốn công ty luật có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về điều này và tư vấn giúp tôi các bước thủ tục làm hóa đơn như thế nào?

Chi tiết >>

Viết hóa đơn đầu ra có phải làm hợp đồng kinh tế không?

Viết hóa đơn đầu ra có phải làm hợp đồng kinh tế không?

Kính gửi! Công ty Luật Minh Gia, em muốn hỏi trường hợp viết hóa đơn Giá trị gia tăng như sau: Công ty em là công ty du lịch (chỉ phục vụ khách nước ngoài vào Việt Nam) khi viết hóa đơn đầu ra, công ty có phải làm hợp đồng kinh tế không? Có bắt buộc phải viết hợp đồng kinh tế không? Nếu có thì theo thông tư nào?

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn

Mẫu Phiếu đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn

Mẫu Phiếu đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn nội dung bao gồm thông tin của đơn vị đăng ký, nội dung hóa đơn đăng ký và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn

Chi tiết >>