Bài viết về chủ đề "đăng ký ngành nghề"

ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký ngành nghề
Đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Ngành nghề khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>