Bài viết về chủ đề "đăng ký lao động"

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lao động
Hai công ty cùng sử dụng chung lao động

Hai công ty cùng sử dụng chung lao động

Chào Công ty Luật Minh Gia!Mình tên là Nguyễn M! Hiện tại bên em có 2 công ty: 1 là công ty C, 1 là công ty N đây là 2 công ty cổ phần hoàn toàn độc lập, công ty C thành lập năm 2011, công ty N thành lập năm 2013. Tất cả nhân viên của đều làm cho 2 công ty này, bên C đang đóng bảo hiểm cho các nhân viên (C đã đăng ký thang bảng lương và lao động cho phòng lao động và thương binh xã hội của huyện).

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa

Mẫu phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa

Nội dung phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm thông tin về lao động hiện tại, lao động sẽ nghỉ việc, lao động thuyên chuyển, chế độ đối với người lao động và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm các nội dung về quy chế tổ chức hoạt động, quy chế ban giám đốc, quy chế lao động, tiền lương, vấn đề trợ cấp, bảo hiểm và các quy định khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Nội dung Hợp đồng lao động bán thời gian bao gồm thông tin các bên, thơi gian và nội dung công việc, tiền lương, chế độ lao động và các thông tin khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang, bảng lương - Nội dung cụ thể đối với bản đăng ký thang bảng lương nhằm mục đích đăng ký bảo hiểm xh, BHYT... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi...cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>