Bài viết về chủ đề "đăng ký lại tạm trú"

ĐĂNG KÝ LẠI TẠM TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lại tạm trú
Quy định về đăng ký lại tạm trú khi chuyển đến nơi cư trú khác

Quy định về đăng ký lại tạm trú khi chuyển đến nơi cư trú khác

Tôi có KT3 phường Linh Tây từ 2010 đến nay và mới mua căn hộ phường Hiệp Bình Phước (đã nhận bàn giao nhà). Như vậy tôi có phải cắt KT3 phường Linh Tây và làm KT3 tại phường Hiệp Bình Phước trước khi làm thủ tục nhập khẩu tại phường Hiệp Bình Phước hay không? Tại điểm c khoản 1 điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 có quy định: "c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú." được hiểu như thế nào đối với trường hợp trên?

Chi tiết >>