Bài viết về chủ đề "đăng ký lại khai tử"

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lại khai tử
Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử

Đăng ký khai tử là một thủ tục hành chính pháp lý nhằm thông báo với chính quyền địa phương khi có người thân qua đời. Trình tự, thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện như sau:

Chi tiết >>