Bài viết về chủ đề "đăng ký lại kết hôn"

ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Việc kết hôn đã được đăng ký trước đây nhưng Sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây.

Chi tiết >>