Bài viết về chủ đề "đăng ký lại dự án đầu tư"

ĐĂNG KÝ LẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lại dự án đầu tư
Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại-chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại-chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nghị định này quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp

Chi tiết >>