Bài viết về chủ đề "đăng ký khai sinh ở nước ngoài"

ĐĂNG KÝ KHAI SINH Ở NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký khai sinh ở nước ngoài
Đăng ký khai sinh cho con khi đã được đăng ký khai sinh tại nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho con khi đã được đăng ký khai sinh tại nước ngoài

Tôi có quốc tịch Việt Nam. Năm 2011 tôi sang Liên Bang Nga làm việc và đã sinh cháu tại Liên Bang Nga vào năm 2012 và đã được một cơ quan của Nga đăng ký khai sinh (bằng tiến Nga). Đến ngày 20/7/2015, con tôi được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinbug (Liên bang Nga) cấp giấy khai sinh, trong mục ghi chú có ghi rõ "Đã đăng ký khai sinh tại LB Nga, số H-KH N0 587199 ngày 18.12.2012".

Chi tiết >>