Bài viết về chủ đề "đăng ký kết hôn tại nước ngoài "

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký kết hôn tại nước ngoài

 • Đăng ký kết hôn giữa nhưng người Việt nam tại nước ngoài

  Đăng ký kết hôn giữa nhưng người Việt nam tại nước ngoài .

  • 04/11/2019
  • Nguyễn Thị Biển

  Kính gửi quý cơ quan. Tôi hiện nay đang công tác ở nước ngoài (Angola) đã được 1 năm. Bạn gái tôi cũng chuẩn bị chuyển sang công tác cùng tôi và chúng tôi dự định sẽ đăng kí kết hôn ở bên này‎ nhưng chưa biết thủ tục đăng ký vá những loại giấy tờ phải chuẩn bị như thế nào! Cụ thể là có phải xin thêm giấy tờ gì ở Việt Nam khi chúng tôi đang cư trú ở bên này hay không? Mong các luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

  Chi tiết