Bài viết về chủ đề "đăng ký kết hôn tại nước ngoài"

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký kết hôn tại nước ngoài
Đăng ký kết hôn giữa nhưng người Việt nam tại nước ngoài

Đăng ký kết hôn giữa nhưng người Việt nam tại nước ngoài

Kính gửi quý cơ quan. Tôi hiện nay đang công tác ở nước ngoài (Angola) đã được 1 năm. Bạn gái tôi cũng chuẩn bị chuyển sang công tác cùng tôi và chúng tôi dự định sẽ đăng kí kết hôn ở bên này‎ nhưng chưa biết thủ tục đăng ký vá những loại giấy tờ phải chuẩn bị như thế nào! Cụ thể là có phải xin thêm giấy tờ gì ở Việt Nam khi chúng tôi đang cư trú ở bên này hay không? Mong các luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Chi tiết >>