Trường hợp không giữ bản chính đăng ký kết hôn có được giải quyết ly hôn không?
|

Trường hợp không giữ bản chính đăng ký kết hôn có được giải quyết ly hôn không?

Khi đời sống hôn nhân mâu thuẫn kéo dài, vợ chồng không thể sống chung với nhau mà một người muốn giải quyết ly hôn thì cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì? Trường hợp vợ muốn ly hôn nhưng chồng giữ bản chính giấy đăng ký kết hôn thì có tiến hành ly hôn được không? Vợ cần phải làm gì nếu không giữ bản chính đăng ký kết hôn và các giấy tờ tùy thân của chồng? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí