Bài viết về chủ đề "đăng ký hợp tác xã"

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký hợp tác xã
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật…) bao gồm:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Đối với thủ tục thành lập Hợp tác xã, công ty luật Gia Minh hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

Chi tiết >>