Bài viết về chủ đề "đăng ký hoạt động "

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký hoạt động

 • Tư vấn thành lập website về nhận định bóng đá

  Tư vấn thành lập website về nhận định bóng đá.

  • 17/05/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Xin chào Luật sư! A/c vui lòng cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: Tôi có dự định muốn lập một trang web, để đăng nhận định bóng đá hằng ngày và có thu phí khi người ta vào trang web của tôi để xem dự đoán. (Một số dự đoán có thể miễn phí, một số dự đoán muốn xem người ta phải đồng ý trả phí thì mới xem được) như vậy việc làm của tôi có vi phạm pháp luật hay không?

  Chi tiết
 • Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại

  Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại.

  Chi tiết