Bài viết về chủ đề "đăng ký hành nghề luật sư "

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký hành nghề luật sư

 • Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

  Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

  Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tôi làm đơn này đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn