Bài viết về chủ đề "đăng ký giám hộ"

ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký việc giám hộ

Thủ tục đăng ký việc giám hộ

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ. Trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo trình tự sau:

Chi tiết >>

Hỏi về trường hợp giám hộ cho người mắc bệnh tâm thần

Hỏi về trường hợp giám hộ cho người mắc bệnh tâm thần

Cập nhật thông tin hỏi tư vấn về trường hợp Hỏi về trường hợp giám hộ cho người mắc bệnh tâm thần? tư vấn các quy định pháp luật liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>