Bài viết về chủ đề "đăng ký dự tuyển lao động"

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký dự tuyển lao động
Hỏi tư vấn về thủ tục nghỉ việc và hưởng các chế độ bảo hiểm?

Hỏi tư vấn về thủ tục nghỉ việc và hưởng các chế độ bảo hiểm?

Nội dung tư vấn: Kính thưa tư vấn luật Minh Gia, Tôi xin được tư vấn sự việc như sau: Do hoàn cảnh gia đình, tôi không thể tiếp tục làm việc ngoài biển đảo, tôi có viết đơn xin nghỉ việc và báo trước cho Công ty biết trước 45 ngày như luật định, tính đến hết ngày 30/10/2015 tôi chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động (song ngữ)

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động (song ngữ)

Đối với phiếu đăng ký dự tuyển lao động cần thể hiện một số nội dung theo mẫu sau đây:

Chi tiết >>