Bài viết về chủ đề "đăng ký dự thầu "

ĐĂNG KÝ DỰ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký dự thầu

 • Mẫu Thư mời thầu

  Mẫu Thư mời thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Thư mời thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn