Bài viết về chủ đề "đăng ký dự án đầu tư"

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký dự án đầu tư
Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết >>