Bài viết về chủ đề "đăng ký đầu tư"

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký đầu tư
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 với nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư

Quy định về Hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2005 thì Hình thức đầu tư quy định đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, cụ thể như sau :

Chi tiết >>