Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định thế nào?
|

Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định thế nào?

Bán đấu giá tài sản là một hình thức không còn xa lạ với nhiều người, đây là một hình thức xử lý đối với một số loại tài sản đặc biệt theo quy định của pháp luật mà khi tham gia đấu giá tài sản các bên phải đáp ứng được các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết
Gọi ngay