Bài viết về chủ đề "đăng ký bảo lãnh "

ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký bảo lãnh

 • Quy định về Bảo lãnh

  Quy định về Bảo lãnh.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bảo lãnh được quy định cụ thể về về nội dung, hình thức, phạm vi, thù lao bảo lãnh và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

  Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị, tài sản yêu cầu xóa bảo lãnh và các nội dung khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn