Bài viết về chủ đề "đăng ký bảo hộ thương hiệu "

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký bảo hộ thương hiệu

 • Điều kiện bảo hộ tên thương mại và bí mật kinh doanh

  Điều kiện bảo hộ tên thương mại và bí mật kinh doanh.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169