Bài viết về chủ đề "đăng ký bản quyền tác giả "

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký bản quyền tác giả

 • Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan

  Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan.

  • 06/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

  Chi tiết
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

  Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

  • 08/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cụ thể như sau: Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

  Chi tiết
 • Dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm viết (ẩn)

  Dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm viết (ẩn).

  • 11/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cục bản quyền tác giả cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thế nào?

  Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng như sau: Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

  Chi tiết
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc thế nào?

  Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc như sau: Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kiến là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

  Chi tiết
 • Đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản thế nào? (ẩn)

  Đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản thế nào? (ẩn).

  • 11/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kịch bản như sau: Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm kịch bản là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169