Bài viết về chủ đề "đăng ký bản quyền "

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký bản quyền

 • Dịch vụ luật sư đăng ký bản quyền tác giả

  Dịch vụ luật sư đăng ký bản quyền tác giả.

  • 11/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, cụ thể Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả như sau:

  Chi tiết
 • Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả theo quy định?

  Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả theo quy định?.

  • 01/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

  Chi tiết
 • Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích

  Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích.

  • 25/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung tờ khai đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm các thông tin về chủ đơn yêu cầu đăng ký, thông tin về tác giả, đơn vị tiếp nhận đơn, nội dung sáng chế/giải pháp hữu ích yêu cầu đăng ký, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

  Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ.

  • 08/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Điều kiện bảo hộ sáng chế

  Điều kiện bảo hộ sáng chế.

  • 03/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp...., cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

  Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan thế nào?.

  • 03/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định về quyền tài sản của Luật Sở hữu trí tuệ.

  Chi tiết
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm (ẩn)

  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm (ẩn).

  • 11/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thế nào? Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thế nào? Hồ sơ đăng ký gồm những gì?.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được hướng dẫn cụ thể về tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy định về phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết thế nào?

  Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết như sau: Theo quy định thì tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm viết là sản phẩm sáng tạo thuộc một trong các lĩnh vực trên:

  Chi tiết
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

  Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính bao gồm các yêu cầu về điều kiện và nội dung thủ tục đăng ký như yêu cầu về tờ khai, nội dung tác phẩm đăng ký, nơi tiếp nhận hộ sơ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thế nào?

  Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật như sau: Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169