Bài viết về chủ đề "đăng ký an toàn thực phẩm"

ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký an toàn thực phẩm
Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm

Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm

Mẫu hồ sơ công bố hợp quy đăng ký an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, nội dung biểu mẫu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu bản thuyết minh điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu bản thuyết minh điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả/sản xuất chế biến chè bao gồm các nội dung như sau:

Chi tiết >>