Bài viết về chủ đề "đăng ký kinh doanh"

ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký kinh doanh
Thực hiện hoạt động thương mại có cần đăng ký kinh doanh không?

Thực hiện hoạt động thương mại có cần đăng ký kinh doanh không?

Luật sư tư vấn trường hợp buôn bán cà phê đóng gói có cần đăng ký kinh doanh không, loại hình phù hợp và thủ tục đăng ký kinh doanh.

Chi tiết >>

Tư vấn pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống

Tư vấn pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống

1. Tôi là một công chức (giáo viên) có được mở cửa hàng kinh doanh và xin cấp giấy phép kinh doanh có được không?. 2. Tôi định mở cửa hàng dịch vụ cung cấp suất ăn và dịch vụ bán trú (ngủ trưa) cho học sinh tiểu học thì phải xin giấy phép kinh doanh gì?.

Chi tiết >>