Bài viết về chủ đề "đăng kí quyền sử dụng đất"

ĐĂNG KÍ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng kí quyền sử dụng đất
Đất công có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Đất công có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Đất công có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Nội dùng trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất

Tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn về trường hợp tính lệ phí trước bạ khi đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê của nhà nước. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>