Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất
|

Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Trong quá trình sinh hoạt, con người sẽ tạo lập được rất nhiều tài sản gắn liền trên đất. Để được pháp luật bảo đảm tối đa về các quyền lợi của người sử dụng đất và tài sản trên đất, cần tiến hành đăng ký tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí