Bài viết về chủ đề "đăng kí bổ sung"

ĐĂNG KÍ BỔ SUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng kí bổ sung
Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Nội dung tư vấn: Xin Luật sư cho hỏi quy định và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>