Bài viết về chủ đề "dâm ô "

DÂM Ô - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dâm ô

 • Quan hệ với trẻ em 15 tuổi có vi phạm pháp luật?

  Quan hệ với trẻ em 15 tuổi có vi phạm pháp luật?.

  • 30/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dụng khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Pháp luật quy định mức hình phạt về tội này như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên

  Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi mua dâm người chưa thành niên, cụ thể như sau:

  Chi tiết