Bài viết về chủ đề "đại lý độc quyền"

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại lý độc quyền
Quy định về hợp đồng đại lý

Quy định về hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và vì lợi ích của bên kia để được nhận một khoản tiền thủ lao do các bên thỏa thuận về số lượng và thời hạn thanh toán.

Chi tiết >>