Bài viết về chủ đề "đại diện ngoài tố tụng"

ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại diện ngoài tố tụng
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Nội dung giấy ủy quyền cho cá nhân tham gia tố tụng bao gồm thông tin về các bên, nội dung ủy quyền, vụ việc liên quan và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>