Bài viết về chủ đề "đại diện ngoài tố tụng "

ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại diện ngoài tố tụng

 • Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

  Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng.

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hoạt động ủy quyền tham gia tố tụng là hoạt động phổ biến hiện nay bởi nhu cầu của các đương sự ngày càng cao. Pháp luật tố tụng quy định để ủy quyền cần phải có văn bản ủy quyền cho người đại diện.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn