Bài viết về chủ đề "đặc cách viên chức"

ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đặc cách viên chức
Đặc cách tuyển dụng viên chức và nâng lương của người lao động

Đặc cách tuyển dụng viên chức và nâng lương của người lao động

Tôi là giáo viên đã dạy hơn 4 năm theo hợp đồng dài hạn nhưng vẫn chưa xét đặc cách vào ngành mà phải thi xét tuyển biên chế của ngành có đúng không? Theo tôi được biết dạy hơn 3 năm là được đặc cách vào ngành vậy trường hợp của tôi đúng hay chưa? nếu thi xét tuyển không đậu, chúng tôi sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động dài hạn mà chỉ còn hợp đồng thời vụ 2-3 tháng kí lần, mọi quyền lợi bhxh, bhyt không được đóng có đúng không?

Chi tiết >>

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Cơ quan tôi có đợt xét tuyển đặc cách. Theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2012/TT-BNV thì phải có 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì không có yêu cầu này. Vậy kính nhờ luật sư cho tôi biết nếu tôi có 1 năm chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ thì có được phép xét đặc cách hay không?

Chi tiết >>