Diện tích đất thực tế khác sổ đỏ điều chỉnh thế nào?
|

Diện tích đất thực tế khác sổ đỏ điều chỉnh thế nào?

Dear Luật Minh Gia , nhờ luật sư tư vấn trường hợp gia đình nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thông tin thể hiện sai lệch với thực tế và phương hướng giải quyết thế nào? cụ thể: Hiện tại tôi mới vừa bán thửa đất, mô tả như sau: Diện tích ban đầu: 13x50m(ranh đất 1 bên thẳng 1 bên cong) Tôi cắt thành hai thửa: 7x50 (của nhà); 6x50(đã bán. ) Khi tiên hành đo đất thực tế thì đúng với diện tích đã thỏa thuận (ranh đất vẫn có 1 bên cong và đã tiến hành cắm trụ).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí