Bài viết về chủ đề "đã hết thời hiệu khởi kiện"

ĐÃ HẾT THỜI HIỆU KHỞI KIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đã hết thời hiệu khởi kiện
Phân chia di sản thừa kế là đất đai khi đã hết thời hiệu

Phân chia di sản thừa kế là đất đai khi đã hết thời hiệu

Chú tôi có đơn khởi kiện bố tôi về việc đất đai. Bà nội tôi khi còn sống có một mảnh đất 700m2, bà đã chia cho bố tôi đứng tên 400m2, còn 300m2 bà tôi đứng tên để lối lại cho bố tôi là người có trách nhiệm hương hỏa tổ tiên (lối bằng lời không có giấy tờ gì vì bà tôi không biết chữ); và bà tôi mua thêm mảnh đất khác 920m2 để cho chú và mảnh đất đó đứng tên người khác.

Chi tiết >>