Bài viết về chủ đề "Đất chuyển nhương"

ĐẤT CHUYỂN NHƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Đất chuyển nhương
Doanh nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Doanh nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Vào năm 2005 và 2006, Công ty có kế hoạch về Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở. Tuy nhiên sau đó Công ty không thực hiện Dự án nữa (Dự án chỉ mới có được chấp thuận về địa điểm của Quận, chưa có Quyết định giao đất, thuê đất của Nhà nước). Nhưng song song với việc đang xin chủ trương, trong những tháng đầu năm 2006 Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của một số hộ dân bằng Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường.

Chi tiết >>