Bài viết về chủ đề "cưỡng chế thi hành quyết định TA"

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cưỡng chế thi hành quyết định TA
Trường hợp tranh chấp đất đai do Giấy CNQSDĐ cấp sai tên

Trường hợp tranh chấp đất đai do Giấy CNQSDĐ cấp sai tên

Cha em và chú ruột của em có tranh chấp với nhau về mảnh đất khoảng 800m vuông. Vì quyền sử dụng đất cấp sai tên. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>