Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ra quyết định tháo dỡ công trình sai phạm không
|

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ra quyết định tháo dỡ công trình sai phạm không

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình vi phạm được quy định như thế nào? Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm được quy định ra sao? Để có thể trả lời những câu hỏi này cũng như áp dụng đúng trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền cần nắm rõ quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí