Bài viết về chủ đề "cưỡng chế di dời"

CƯỠNG CHẾ DI DỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cưỡng chế di dời
Hàng xóm có quyền yêu cầu người bị giải tỏa phải di dời khỏi đất đã bồi thường không?

Hàng xóm có quyền yêu cầu người bị giải tỏa phải di dời khỏi đất đã bồi thường không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư ! em có vấn đề này cần luật sư giúp đỡ !Sát bên nhà em có 1 nhà bị giải tỏa để mở rộng đường (nhà em ra mặt tiền nếu không có nhà này). Sau khi giải tỏa, nhà này còn lại 1 khoảnh đất dt: 2.5m x 6m, sau đó chủ nhà này lại cất tạm bợ 1 cái chồi để ở mà không chịu đi (đã nhận đủ các khoản trợ cấp tiền và đất khi bị giải tỏa).

Chi tiết >>