Bài viết về chủ đề "cưỡng chế đất đai"

CƯỠNG CHẾ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cưỡng chế đất đai
Tư vấn về tranh chấp ngõ đi chung

Tư vấn về tranh chấp ngõ đi chung

Từ mấy chục năm các cụ đã chừa ngõ để anh em nhà tôi đi. Đến năm 2015 thì nhà hàng xóm bán đất và muốn đi chung ngõ với nhà tôi nhưng nhà tôi không đồng ý. Nhân lúc nhà tôi đi vắng thì nhà hàng xóm đã đập trộm ngõ nhà tôi. Nhà tôi đã yêu câù xây lại và họ đã xây lại giả nhà tôi.

Chi tiết >>