Hàng thừa kế thứ 2, những người nào thuộc hàng thừa kế thứ hai
|

Hàng thừa kế thứ 2, những người nào thuộc hàng thừa kế thứ hai

Tư vấn trường hợp hỏi về hàng thừa kế thứ 2 và quyền thường thừa kế của người thuộc hàng thứ hai, cụ thể: Sự kiện pháp lý một người mất đi có để lại di sản sẽ dẫn đến việc chia thừa kế di sản đó. Tuy vậy, với những trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các hàng thừa kế. Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169