Bài viết về chủ đề "cung cấp thông tin đất đai"

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cung cấp thông tin đất đai
Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B

Chi tiết >>

Tư vấn về quản lý và dịch vụ cung cấp thông tin đất đai

Tư vấn về quản lý và dịch vụ cung cấp thông tin đất đai

Luật sư cho hỏi thắc mắc về cung cấp thôn tin đất đai như sau: Khi giải quyết vụ án ttranh chấp quyền sử dụng đất, Tòa án yêu cầu Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án. Vậy ý kiến trả lời của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý để giải quyết vụ án không? quy định pháp luật thế nào? quy định tại đâu mong luật sư tư vấn và trích dẫn quy định. Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>